Mind-Spring Junior

een steun programma voor asielzoekers- en vluchteling-kinderen

translate this page to any language:

junior plugin

 
Voor de Mind-Spring psycho educatie pagina klikt U hier.

 Laatste update  13-08-2018

Mind-Spring 13 plus bijna klaar!
Momenteel in augustus 2018 loopt de eerste pilot van het programma Mind-Spring 13 plus
In het AZR Rijswijk is de eerste groep met 13 deelnemers (!) gestart en zal op 25 augustus aanstaande geevalueerd worden.
Op 5 september start de opleiding in Beilen van de regio Friesland/Drenthe en Goningen evanals de regio Zwolle Arnhem. De pilots daar zullen eind september zijn afgerond.
Wij denken dat het programma dan in Oktober gelanceerd kan worden!!

Op 19september plannen wij een terugkomdag voor alle trainers en GGZ pro's. Geef je op bij Miranda als je geinteresseerd bent!

26 en en 27 september is er weer een opleiding voor het programma psycho educatie! Ook daar is nog wat ruimte voor deelnemers (GGZ)

 

Mind-Spring Junior

Organisaties in de vreemdelingenketen signaleren dat veel kinderen op AZC’s kampen met psychische en lichamelijke problemen, zoals stress, depressie, verslavingsproblemen, angst en gedragsproblemen. De vluchthistorie, de onzekerheid over de asielprocedure en de omstandigheden op het asielzoekerscentrum zijn factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van psychische en lichamelijke problemen. Daarnaast is het opgroeien binnen zowel de cultuur van de ouders als de Nederlandse maatschappij een extra uitdaging.

Mind-Spring Junior bestaat uit:

 1.  Cursus psycho-educatie van 8 bijeenkomsten van 2 uur voor kinderen 8 t/m 12 jaar
 2.  Cursus opvoedingsondersteuning voor ouders, 8 bijeenkomsten van 2 uur, parallel aan de cursus van hun kinderen.

  mind spring juniorlogo klein
  Bekijk hier de video

Doelgroep

Kinderen van 8 tot en met 12 jaar met een verhoogd risico op het ontwikkelen van om psychopathologische klachten (selectieve preventie) of kinderen die al symptomen van een pathologische ontwikkeling laten zien (geïndiceerde preventie).

Toeleiding naar de cursus verloopt via GCA-GGD / COA (MDO- multi disciplinair overleg).

Doelstellingen

Specifieke doelstelling met betrekking tot aanbod voor de kinderen

 • het bevorderen van adequate coping strategieën en het leren omgaan met spanningen in het hier en nu.

De cursus leert kinderen:

 • om te gaan met veranderingen;
 • gevoelens en emoties te herkennen, benoemen en uiten;
 • hun positieve identiteit te versterken;
 • hun zelfvertrouwen te vergroten door het vergroten van inzicht in de eigen competenties en het bevorderen van een reëel en positief zelfbeeld;
 • psychische klachten te herkennen en te verminderen of te voorkomen;
 • sociale vaardigheden;
 • na te gaan welke personen hen (kunnen) steunen;
 • vaardigheden om hun veerkracht te vergroten;
 • hoe zich te ontspannen;
 • hoe ‘vecht-gedrag’ te veranderen.

Specifieke doelstelling met betrekking tot aanbod voor de ouders van de kinderen

 • het ondersteunen van ouders bij het opvoeden binnen twee culturen, rekening houden met eigen én nieuwe waarden en normen. Bewust en veilig opvoeden zijn de centrale thema’s.

De cursus zorgt ervoor dat ouders…

 • zich meer bewust worden van hun eigen opvoedstijl;
 • meer kennis hebben van de gangbare opvoedstijlen in Nederland;
 • leren dat elke opvoedingskeuze consequenties heeft;

Er is geen sprake van therapeutische bijeenkomsten. Indien blijkt dat er ernstige problematiek bij één van de deelnemers aanwezig zal worden doorverwezen naar GCA en vervolgens evt. GGZ.

Arq voert in opdracht van Menzis COA Administratie de landelijke coördinatie van Mind-Spring Junior en zorgt voor werving en opleiding Mind-Spring trainers met vluchtelingenachtergrond, opleiding van GGZ professionals en heeft een faciliterende rol in de uitvoering op de AZC’s.

Indien u Mind-Spring wilt inzetten op een school of binnen een gemeente, dan kunt u dit document lezen waarin de mogelijkheden en de kosten beschreven staan.

Contactpersonen

Miranda Dabboubi Broersen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mobiel 06-13136607

 

 

Workshops / Lezingen in Burgers Zoo (25-6-18

 Afgelopen week verzorgde Paul een lezing voor vrijwilligers en professionals van Vluchtelingenwerk Regio Gelderland en Overijsel.
Thema "opvoeden in twee culturen" . Er was zoveel belangstelling voor de workshops dat besloten werd   twee lezingen  te organiseren, zodat meer deelnemers konden participeren.
Zo'n 320 personen hadden ingetekend en waren zeer enthousiast over de inhoud en bruikbaarheid van de informatie.
Meer informatie over de mogelijkheden vrijwilligers of professionals te trainen bij Paul Sterk of Miranda Broersen

Juli 2018 nieuwe training voor GGZ professionals

Momenteel plannen wij een nieuwe training voor GGZ professionals in het werken met de mind-spring psycho educatie module. Wij proberen nog in Juni deze twee daagse training te organiseren. Afhankelijk van waar deelnemers vandaan komen zal een locatie gekozen worden. De training is gratis
Bent U geinteresseerd? geef u dan op!
De training zal verzorgd worden door Paul Sterk en Louke Brands van Centrum 45.

  arqlogo     

Paul Sterk
methodoloog trainer van trainers

Evelyn Kaizer
trainster Junior en Oudergroepen 

Louke Brands
Trainster Psycho Educatie

Coordinatie

Miranda Dabboubi Broersen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mobiel 06-13136607   
 • Telefoon +31 20 8407 640

 

 Junior 13 plus in ontwikkeling

logo 13plus 
Momenteel schrijven wij de laatste hoofdstukken van de Mind-Spring Junior 13plus modules. Deze modules worden ontwikkeld (mogelijk gemaakt door KinderPostzegels!) en zullen voor deze zomer als pilot worden uitgevoerd.

kpostzegelsMet potentiele pilot locaties worden momenteel onderhandeld en gescreend op welke groepen er momenteel wonen. Een pilot zal zich richten op de groep AMVers; een tweede pilot zal uitgevoerd worden op een locatie waar veel gezinnen met 13 plus kinderen wonen.

Meer informatie bij Paul Sterk of Miranda Broersen

 Mind-Spring Internationaal

 Wist u dat Mind-Spring momenteel in meerdere landen wordt uitgevoerd!
In belgie uitgevoerd door CAW in gent in de Vlaamse regio. (al 11 jaar!).
In Denemarken, uitgevoerd door FlightningHilfe (al 10 jaar).
In Duitsland uitgevoerd door Gesundheitsambt Einskreis in Pforzheim sinds 2017.
In Sierra Leone is nog steeds een zelfhulpgroep van returnees (ex- mind-spring trainers) actief.
In Burundi is een groep returnees uit Nederland onder leiding van een mind-spring trainer een paulpasfoto2017 05zelfsupport en steungroep actief.

Meer informatie bij Paul Sterk
0031 (0)6 51557474
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 train de trainers Juni 2018

Mind-Spring is voor 2018 weer voor het geheel ingekocht door de nieuwe zorgverzekeraar Arts en Zorg, die de zorgverzekering voor asielzoekers heeft overgenomen.

artsenzorglogo
Zowel de psycho educatie, opvoedingsondersteuning en Junior groepen worden gecoordineerd door Arq kenniscentrum Migratie in Diemen.

Om onze groep trainers te versterken start in Januari 2018 weer een opleiding voor mensen met een vluchtelingen achtergrond.

Download hier de vacaturetekst.

Coordinatie Mind-Spring Junior bij Arq

arqlogoPetra Beurskens - Pannekoek en  Miranda Dabboubi- Broersen zijn de  coordinatoren van Mind-Spring Junior en Mind-Spring Oudergroepen.
Het team maakt deel uit van het Kenniscentrum Migratie, onderdeel van Arq, psychotrauma expergroep.
Ze zijn te bereiken bij Arq: adres Nienoord 5 in Diemen.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Telefoon +31 20 8407 640
Bekijk de video over de Juniorgroep

kpostzegelsEr is een Video over het mind-spring Junior programma op YouTube te bekijken. Met dank aan Kinderpostzegels Nederland, en het NJI.

https://youtu.be/wAsuA5jrHWg

Mind-Spring Junior © Genomineerd voor Nederlandse Jeugdhulpprijs!

01-11-2016 Mind-Spring Junior ©

Dit jaar is Mind-Spring Junior genomineerd voor de Nationale Jeugdhulp Prijs van het NJI (Nederlands Jeugdinstituut). Wij zijn natuurlijk vereerd en trots op iedereen die meegewerkt heeft om deze Junior modules te ontwikkelen.

De Nationale Jeugdhulpprijzen gaan dit jaar naar inspirerende en veelbelovende initiatieven die erop gericht zijn de rechten van vluchtelingenkinderen zo goed mogelijk te behartigen. De prijzen bestaan uit een publieksprijs en vak prijs. De nominatie leverde ons een mooi geldbedrag op welk wij aan het programma zullen besteden.

10-10-2016 Mind-Spring Junior © presentatie
tijdens ARQ symposium


ToTJunior2Donderdag 6 Oktober werd tijdens de INVITATIONAL CONFERENCE
"Preventieve interventies voor vluchtelingen en asielzoekers:
noodzaak, kansen en uitdagingen" bij ARQ het definitieve programma Mind-Spring Junior gepresenteerd.
Paul Sterk hield een voordracht waarin hij vertelde over de inhoud van de preventieve groep, de effecten en uitrol in 2016 - 2017.
MCA (Menzis Coa Administratie) maakte bekend ook het Junior komend jaar te gaan ondersteunen  en financieel te facilliteren.

Jan Schaart (lid van de raad van bestuur van ARQ) maakte bekend dat ARQ samen met de stichting Mind-Spring het initiatief hebben genomen om de kennis van psychosociale hulpverlening te bundelen. Deze samenwerking van Stichting Mind-Spring & Arq resulteert in samen vormgeven Kenniscentrum ARQ t.b.v. Psychosociale Ondersteuning Asielzoekers, Ongedocumenteerden en Migranten

 

Mind-Spring: Gent nu ook de Junior training

29-06-2016 MSJunior © ook gestart in Gent Belgie

MindSpring belgieIn Gent zijn vertegenwoordigers van Mind-Spring Belgie (onder meerCAW Vlaanderen, Odice en Intercultureel Netwerk Gent) nu ook getraind in het opleiden van trainers en een eerste lichting van ervaren Mind-Spring trainers kunnen in September hun eerste pilot starten.
Inmiddels (nu oktober) zijn de eerste 6 junior groepen succesvol uitgevoerd.

contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Pilot Junior © in den Helder afgerond.

1-06-2016 MSJunior©
maskergroepIn den Helder (in de GLO) is de pilotgroep ook gestart.
Toevallig is het een groep die alleen uit meisjes bestaat. 7 meiden nemen deel. De oudercursus was reeds een week eerder gestart.
Deze groep kwam vooral ook van de grond door de inzet van de jeugd-verpleegkundige van GGD Hollands Noorden.
Samenwerking is de sleutel tot succes!

Foto is van de groep in Almere.

contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pilot Junior © in Almere afgerond.

5-05-2016 Mind-Spring Junior © eerste groep afgerond
groepIn Almere iis de eerste pilottraining van de Junior modules afgerond.
Awan Amin was de drijvende kracht acht deze groep. 10 deelnemers. 6 uit Syrie en 4 uit Somalie. In de groep werd Arabisch en Nederlands gesproken.
Naast deze groep is ook een oudercursus uitgevoerd. Ouders en kinderen zijn postitief over de groep. Kinderen en ouders zijn ook thuis in gesprek over de thema's die besproken worden binnen de groep. In den Helder start de pilot komende week, in st. Anna parochie de week daarna. Wilt U meer informatie? Neem dan contact op met Paul Sterk.

contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Voortgang ontwikkeling Junior ©

15-12-2015 Mind-Spring Junior © train de trainers afgerond
ToTJunior2In Almere is de train de trainers Mind-Spring Junior uitgevoerd. 10 expert Mind-Spring trainers werden opgeleid in de nieuwe methodiek. 4 GGZ professionals (I-Psy en de Evenaar) volgden de training aan de hand van een nieuw ontwikkeld draaiboek.
Expert Mind-Spring trainers zijn zeer ervaren trainers die zowel de psycho educatie als opvoedingstraining kunnen uitvoeren en al jaren groepen uitvoeren in de regio's.

Naar aanleiding van deze training werd het concept draaiboek aangepast om klaar te zijn voor de drie pilot trainingen die nu binnenkort zullen starten.

De loocaties waar de pilots worden uitgevoerd zijn nu ook duidelijk: Den Helder (GLO); Almere (AZC); en st. Annaparochie.(AZC) Naast de uitvoer van de Mind-Spring Junior groepen (voor kinderen van 9 tot 13 jaar) zullen er voor de ouders van de deelnemende kinderen, een Mind-Spring opvoedings ondersteuningsgroep worden uitgevoerd.

st. Vrienden van Samah heeft het onderzoeksrapport n.a.v. de interviews op de centra, afgerond. Binnenkort is dit rapport beschikbaar voor de experts welke deelnamen aan de expertmeeting 2015 en de intermediairen die meewerkten. Bij de officiele presentatie van het hele programma (verwachting mei of juni 2016) zal het breeder beschikbaar komen.

Wilt U meer informatie? Neem dan contact op met Paul Sterk.

contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Mind-Spring: ontwikkeling en internationale uitrol.

logoMind-Spring.org

Deze website (Mind-Spring.org) blijft voor Mind-Spring als organisatie (www.Mind-Spring.org) waar Arq, kenniscentrum migratie, de coordinatie van voert. Naast diverse programma's voor intermediairs (IOM, DT&V; COA; Vluchtelingenwerk en GGZ ontwikkelen wij nu ook een nieuwe modules:

www.Mind-Spring.eu (.eu) is het mind-spring onderdeel welk  verwijst naar Europeese landen waar Mind-Spring in ontwikkeling is. Vooralsnog 2011 Belgie en Denemarken. Meer daarover op hun websites:
http://www.flygtning.dk/mindspring
http://www.mindspring.be/nl/mind-spring

 

Junior ©

10-03-2015 Mind-Spring Junior ©
Mind-Sp ring ontving subsidie voor het ontwikkelen van een Mind-Spring Junior© versie. Deze subsidie ontvingen wij van de stichting Kinderpostzegels!
Wij zijn zeer blij met het toekennen van deze subsidie en kunnen deze training (waar veel vraag naar is) gaan ontwikkelen.
ga naar: www.mind-spring.org/junior  voor meer informatie